Omet al contingut

Proposta de protocol per a la prevenció de l’assetjament a persones usuàries de bicicletes i VMP a Vic

A la ciutat de Vic, la promoció de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible i saludable hauria de ser una prioritat. En aquest sentit, l’any 2021 es va presentar una proposta de protocol per a la prevenció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament a persones usuàries de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP).

Aquest protocol, que es va inspirar en experiències exitoses en altres ciutats com Terrassa, Sabadell o Sant Cugat, té com a objectiu garantir la seguretat i fomentar una convivència respectuosa en les vies públiques de Vic.

Les característiques del protocol

El protocol proposat busca abordar les situacions d’assetjament i les infraccions greus que afecten les persones usuàries de bicicletes i VMP a Vic.

A través d’un enfocament pedagògic i de sensibilització, es pretén promoure un canvi d’hàbits i conscienciar tant les persones usuàries com les persones conductores de vehicles motoritzats sobre la importància de compartir les vies públiques amb respecte i seguretat.

El protocol defineix diferents comportaments greus i molt greus que constitueixen assetjament, com ara la falta de respecte de la distància de seguretat, l’ús imprudent del clàxon o els llums del vehicle i els insults verbals amb consignes antireglamentàries. A més, inclou també infraccions greus com la parada, l’estacionament o la circulació sobre carrils bici, així com l’avançament imprudent o sense respectar la distància de seguretat.

Les responsabilitats i actuacions s’assignen a diferents agents involucrats. Les persones afectades per l’assetjament s’encoratja a mantenir la calma, evitar el conflicte directe i recopilar dades rellevants com la matrícula, el tipus de vehicle i una breu descripció dels fets.

Aquesta informació hauria de ser comunicada a la Guàrdia Urbana de Vic per mitjà d’un correu electrònic o de l’APP de Seguretat Ciutadana.

La Guàrdia Urbana té la responsabilitat de gestionar les comunicacions rebudes, establir el contacte amb la persona titular del vehicle infractor i informar a l’organització Osona amb Bici sobre els resultats d’aquest contacte. Osona amb Bici, per la seva banda, rebrà informes periòdics de la marxa del protocol i col·laborarà amb la Guàrdia Urbana per a l’elaboració d’estratègies de sensibilització i actuació.

El protocol no va ser portat a terme per l’Ajuntament de Vic

Encara que la proposta de protocol per a la prevenció de l’assetjament a persones usuàries de bicicletes i VMP a Vic no ha estat aprovada per l’Ajuntament en aquest moment, és essencial continuar treballant per fomentar una convivència segura en les vies públiques.

Altres ciutats de la província ja han implementat protocols similars amb èxit, demostrant la seva efectivitat en la millora de la seguretat i la reducció dels incidents d’assetjament.

Els protocols d’aquest tipus són eines valuoses per prevenir l’assetjament i garantir un entorn respectuós per a les persones usuàries de bicicletes i VMP. És fonamental que les autoritats i la societat en general reconeguin la importància d’aquestes mesures i treballin conjuntament per promoure una convivència pacífica i segura en les vies públiques.

Consulta el protocol aquí:

Etiquetes: