Omet al contingut

Proposem millores als projectes de carrils bici de Sagrada Família i Avinguda Olímpia a Vic

El Ple de l’Ajuntament de Vic, en la sessió plenària del 8 de maig de 2023, va aprovar inicialment el projecte constructiu del carril bici de la Plaça del Mil·lenari, carrer de la Sagrada Família i Avinguda d’Olímpia a Vic.

L’Associació Osona amb Bici presentem a continuació una sèrie d’al·legacions per optimitzar aquest projecte:

  1. Cruïlla Avinguda d’Olímpia i Carrer del Mas d’Osona: Proposem una modificació que permeti evitar punts de conflicte amb la mobilitat a peu i conservar la integritat de la vorera i els arbres existents. Demanem que s’adopti la configuració alternativa proposada, prioritzant la convivència de diferents modes de transport.
  2. Amplada del carril bici: Sol·licitem augmentar l’amplada del carril bici en el tram entre les dues rotondes a l’altura de l’Eix Onze de Setembre per assegurar la seguretat i comoditat dels ciclistes.
  3. Senyalització horitzontal de “Cediu el pas”: Demanem la supressió de les marques de “Cediu el pas” que als plànols del projecte apareixen representades als plànols al carril bici, ja que la prioritat absoluta dels vianants està garantida.
  4. Senyalització de vehicles de mobilitat personal (VMP): Suggereixem incloure pictogrames de VMP junt als de bicicletes per clarificar la circulació d’aquests vehicles.
  5. Guals dels nous passos de vianants: Sol·licitem la inclusió de la construcció de guals als nous passos de vianants que el projecte planteja.
  6. Accés a l’aparcament informal al Carrer del Pirineu: Demanem que es prevegin actuacions per evitar que el carril bici sigui travessat irregularment per cotxes accedint a aquest aparcament.
  7. Pilones a les interseccions: Per evitar l’ocupació irregular dels carrils bici, proposem la instal·lació de pilones en les interseccions amb altres carrers.
  8. Senyalització horitzontal dels passos bici: Demanem un criteri objectiu per la pintura de color vermell als passos bici, racionalitzant-ne l’ús i evitant la seva banalització.
  9. Gir a l’esquerra a la sortida de l’estació d’autobusos: Sol·licitem que la senyalització horitzontal permeti el gir a l’esquerra des de l’estació d’autobusos cap al carrer de la Sagrada Família.
  10. Plaça del Mil·lenari: Aquesta plaça és un dels nodes viaris més complexos de Vic. En aquest context, proposem solucions per facilitar la convivència de tots els modes de transport, prenent en consideració les propostes de jerarquització de la xarxa viària del PMUS.

Aquestes al·legacions es plantegen amb l’objectiu d’afavorir una mobilitat més sostenible, segura i respectuosa amb l’entorn, i que contribueixi a millorar la qualitat de vida de tots els habitants de Vic.

Com a Associació Osona amb Bici, estem compromesos en treballar de la mà amb les autoritats locals per aconseguir aquests objectius.

Etiquetes: