Omet al contingut

Potenciant l’ús de la bicicleta entre Vic i Calldetenes

Una connexió ciclable incompleta amb un gran potencial

Des de l’associació Osona amb Bici volem destacar la importància de la mobilitat sostenible a la comarca d’Osona i, en concret, entre els municipis de Vic i Calldetenes.

La necessitat de facilitar i promoure l’ús de la bicicleta a la nostra comarca no és només una qüestió de sostenibilitat, sinó també una oportunitat per millorar la qualitat de vida dels seus habitants.

Segons l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l’any 2006 realitzada per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), es van registrar més de 4.418 desplaçaments diaris entre Vic i Calldetenes. Sorprèn que gairebé el 90% d’aquests desplaçaments es realitzen en cotxe fent un ús intens de la carretera N-141d, que en aquell moment ja registrava un trànsit diari de 13.193 vehicles. Tenint en compte el creixement urbanístic dels dos municipis en els últims 17 anys, és raonable pensar que aquestes xifres s’han incrementat de manera significativa.

Per això, des d’Osona amb Bici, creiem que és el moment d’actuar i oferir alternatives de mobilitat sostenible.

En aquest sentit, volem subratllar la rellevància del Pla Director per les Vies Ciclistes Interurbanes a la Plana de Vic, que identifica la connexió entre Vic i Calldetenes com a prioritària i d’alt interès. A més, segons aquest Pla, bona part del traçat ja es pot aprofitar amb una inversió relativament baixa.

El 2020, vam presentar una proposta per a una connexió 100% ciclable i segura entre aquests dos municipis. El Carrer Gran de Calldetenes, segons aquesta proposta, es destaca com la millor via per entrar i sortir de Calldetenes en bicicleta.

El nostre pla inclou una sèrie de canvis minúsculs per completar la connexió, especialment entre el carrer Montserrat de Vic i l’Avinguda Països Catalans i la Rotonda Can Fontseca, que enllaça amb l’actual pista ciclable cap a Calldetenes.

Proposem facilitar un carril bici bidireccional entre el carrer Montserrat de Vic i l’Avinguda Països Catalans i la Rotonda Can Fontseca, aprofitant l’actual carril de circulació en direcció Vic. Aquesta modificació, juntament amb un nou carril bici a la Rotonda de Can Fontseca, permetria una connexió còmoda i segura amb l’actual pista ciclable de terra.

Aquesta nova configuració, tot i que suposaria un canvi menor en la circulació de vehicles motoritzats en direcció Calldetenes-Vic, reportaria beneficis substancials per als ciclistes. A més, ajudaria a reduir el trànsit a l’alçada del carrer Montserrat en direcció al centre de Vic.

Cal destacar que aquesta actuació és ràpida i econòmica, i afecta només 280 metres del traçat. I per als vehicles motoritzats que accedeixen a altres zones de Vic, els carrers Prat de Galliners o Indústria continuarien sent una opció viable, amb un increment mínim en la distància recorreguda.

Traçat vehicles motoritzats en sentit Vic des de Calldetenes.

I per acabar, recordem un aspecte fonamental: amb una bona connexió ciclista, el trajecte entre el centre de Vic i Calldetenes pot realitzar-se en bicicleta en només 10 minuts. Un recorregut agradable, saludable i sostenible, que ens permetrà gaudir més de la nostra estimada comarca, tot reduint la nostra petjada de carboni.

El futur és verd, i a Osona amb Bici estem decidits a contribuir a aquesta transició. Per això, convidem a tots els ciutadans, a l’ajuntament de Vic i a l’ajuntament de Calldetenes a unir-se a nosaltres en aquesta missió. Volem pedalar cap a un futur més sostenible, i sabem que, junts, ho podem aconseguir. Endavant, Osona!

Etiquetes: