Omet al contingut

Manlleu: Una oportunitat per a la mobilitat activa en temps de pandèmia

En el context de la pandèmia de la Covid-19, la necessitat de repensar la mobilitat urbana ha esdevingut més evident que mai.

Les ciutats han hagut de buscar maneres innovadores per garantir la seguretat dels seus ciutadans mentre es desplaçaven, i al mateix temps, han hagut d’afrontar els reptes de la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic.

En aquest escenari, la ciutat de Manlleu, a Catalunya, es presenta com un cas d’estudi interessant.

Manlleu: Un Escenari Òptim per a la Mobilitat Sostenible

Manlleu és una ciutat que presenta un gran potencial per a la mobilitat sostenible. La seva mida i estructura urbana la fan ideal per a la mobilitat a peu i en bicicleta. Malgrat això, com en moltes altres ciutats, la infraestructura ciclista és inexistent o la majoria de les voreres són insuficients o millorables en termes d’accessibilitat, la qual cosa dificulta i desincentiva la mobilitat a peu o en cadira de rodes, cotxets, etc.

La Proposta de Osona amb Bici

En aquest context, des de l’associació Osona amb Bici hem presentat una proposta ambiciosa per transformar la mobilitat a Manlleu.

La proposta, presentada al maig de 2020, inclou la creació de carrils bici prioritaris, la limitació de la velocitat a 30 km/h en tots els vials, i la promoció de l’ús de la bicicleta.

A més, la proposta també contempla la creació de zones de 30 km/h, on es promou la convivència entre vehicles motoritzats, bicicletes i vianants, amb mesures de pacificació del trànsit i senyalització adequada. Aquestes zones inclourien carrers de plataforma única al centre històric, on les bicicletes podrien conviure amb els vianants.

Els avantatges de la proposta

La proposta d’Osona amb Bici presenta nombrosos avantatges.

En primer lloc, l’ús de la bicicleta permet mantenir la distància interpersonal de seguretat, una consideració clau en temps de pandèmia.

A més, aquests mitjans de transport augmenten la capacitat dels carrers, descongestionen el transport públic, milloren l’estat físic i emocional de les persones, contribueixen a mantenir baixos els índexs de contaminació de l’aire i acústica, i són el transport en vehicle privat més econòmic, assequible i universal.

La proposta de carrils bici i zones de vianants a Manlleu representa una oportunitat per canviar els hàbits de mobilitat de la ciutat cap a un model més sostenible i saludable.

Aquest canvi no només és beneficiós en el context actual de la pandèmia de la Covid-19, sinó que també és crucial per afrontar l’emergència climàtica i preservar la salut de la ciutadania a llarg termini.

La situació actual, amb un baix nivell de trànsit a la ciutat degut al confinament, especialment per l’absència dels desplaçaments a les entrades i sortides dels centres educatius, suposa un bon escenari de mobilitat en el qual dur a terme els acords que es proposen.

En definitiva, la proposta d’Osona amb Bici per a Manlleu és un exemple de com les ciutats poden aprofitar la crisi actual per fer un pas cap a una mobilitat més sostenible i saludable.

Veure proposta:

Etiquetes: