Omet al contingut

Calldetenes ECO i Osona amb Bici proposen millores urbanes al Carrer Gran

Valoracions i propostes de millora del Club Excursionista de Calldetenes ECO i Osona amb bici respecte la reurbanització del carrer Gran de Calldetenes

  • Creiem necessari i urgent la plantació d’espècies vegetals als escocells. Actualment l’espai és com un paradís del formigó, i són nombrosos i reconeguts els avantatges associats al verd urbà. Cal pensar en espècies arbòries acompanyades d’espècies arbustives de talla baixa, a poder ser autòctones. El conjunt farà incrementar la biodiversitat urbana de l’espai, farà de regulador de temperatura i humitat, proporcionant ombra, millorarà la qualitat de l’aire i naturalitzarà l’espai afavorint el benestar dels veïns i passavolants.
  • La secció del carrer Gran en el tram entre el c. Bellmunt i la pl. Independència (1 carril sentit St. Julià a diferent nivell de les voreres) impedeix que es pugui anar en bicicleta/patinet en sentit Vic. Per a la mobilitat en bicicleta/patinet, hauria estat molt millor que s’hi hagués fet un carril bici en sentit contrari o bé plataforma única, per on circular en sentit Vic, ja que l’itinerari pel carrer Gran és el més curt, recte i planer (en definitiva, el més natural) per anar de Calldetenes a Vic. Caldrà donar una bona alternativa per a la mobilitat en bicicleta/patinet cap a Vic (que no només s’hauria de possibilitar, sinó també promoure), tot i que és molt probable que el que acabi passant és que les bicicletes/patinets circulin per la vorera en aquest tram, generant possibles conflictes amb vianants a causa de no haver tingut aquest aspecte en compte tot i haver-se demanat reiterades vegades.
  • Cal instal·lar aparcaments per a bicicletes i patinets al carrer Gran i el seu entorn, que l’Ajuntament ja ha adquirit, i senyalitzar-los. El darrer any s’havia treballat amb l’exregidor de Comerç per tal de col·locar-los a les ubicacions més apropiades i ens seguim oferint per dur-ho a terme conjuntament. Els aparcaments de bicis, per ser mínimament segurs, han de ser del tipus “U invertida” per tal de permetre lligar-hi el quadre de les bicicletes.

Exemple d’aparcaments de bicicletes de tipus “U invertida” degudament senyalitzat a Vic

  • La senyalització vertical del carrer Gran hauria de tenir en compte que per la plataforma única està permesa la circulació de bicicletes/patinets en sentit Vic. Això implica posar un faldó d’“Excepte bicicletes” a tots els senyals que prohibeixin la circulació de vehicles motoritzats en sentit Vic i un senyal a l’inici del tram de plataforma única (pl. Independència) que avisi de la circulació de bicicletes/VMP en els dos sentits, com els que hi ha a Vic.

Senyals sobre la circulació de bicicletes en els dos sentits (Vic)

Senyal on caldria col·locar el faldó “Excepte bicicletes”

  • Hi ha un ampli consens tècnic respecte la limitació a 10 km/h als carrers pacificats amb plataforma única, en comptes de 20 km/h. De fet, al projecte executiu es preveia col·locar senyals de limitació a 10 km/h.

Senyal de limitació a 10 km/h del projecte executiu

  • La banda amb paviment podotàctil de botons per a persones amb dificultats de visió hauria d’interrompre’s a les cruïlles de la calçada amb els carrers de Sant Tomàs i de la Verge de la Mercè, i resseguir la calçada del carrer de Sant Tomàs (al carrer de la Verge de la Mercè ja ho fa). Per altra banda, als laterals de la ctra. de Sant Hilari Sacalm, també en plataforma única, hi manca la banda d’aquest tipus de paviment.

Paviment podotàctil a la cruïlla amb el c. Verge de la Mercè

Paviment podotàctil a la cruïlla amb el c. Sant Tomàs

Plataforma única al lateral sud de la ctra. Sant Hilari Sacalm, sense paviment podotàctil

  • La parada de bus de l’inici del c. Gran (davant dels números 50-56) està situada en un emplaçament amb la vorera més estreta que anteriorment (als números 60-62), on hi ha més espai per a les persones que esperin el bus i l’eventual col·locació d’un banc. També manca la instal·lació del pal de parada i del senyal S-19 d’avís de parada de bus (també a les parades de l’av. Pau Casals).

Emplaçaments actual i anterior de la parada de bus

  • Fora de l’àmbit del projecte, recordem que queda pendent acabar d’enllaçar, amb un itinerari accessible per a vianants i bicicletes, la vorera de la ctra. de Sant Hilari Sacalm (núm. 36) amb el passeig paral·lel a la carretera per Sant Llàtzer, amb un nou pas que permeti creuar la carretera (en terme municipal de Vic).

Camí natural pel sud de la rotonda entre la trama urbana de Calldetenes i el passeig lateral de la carretera a Sant Llàtzer

Calldetenes, 5 de desembre de 2023

Club Excursionista de Calldetenes ECO i Osona amb bici

Etiquetes: